Грузоперевозки. Бесплатная информационно-транспортная система
На главную страницу.
 Транспорт  Грузы  Объявления  Черный/белый список  Полезное  Форум  Контакты
 Министерство финансов Украины. Приказ № 1637 от 15.12.2011 г.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З 

  15.12.2011  N 1637 

             Зареєстровано в Міністерстві
             юстиції України
             27 грудня 2011 р.
             за N 1534/20272 

Про затвердження форм книги обліку 
доходів і книги обліку доходів і витрат 
та порядків їх ведення 

  Відповідно до  підпунктів  296.1.1  та  296.1.2  пункту 296.1 
статті 296  глави  1  розділу  XIV  Податкового  кодексу   України 


Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такі, що додаються:
 Форму книги обліку доходів  (для  платників  єдиного  податку 
першої  і  другої груп та платників єдиного податку третьої групи,
які не є платниками податку на додану вартість);
Порядок ведення   книги   обліку  доходів  платників  єдиного 
податку першої і другої груп та платників єдиного податку  третьої 
групи, які не є платниками податку на додану вартість ; 
Форму книги обліку доходів і витрат  (для  платників  єдиного 
податку   третьої  групи,  які  є  платниками  податку  на  додану вартість;
Порядок ведення  книги  обліку  доходів  і  витрат  платників 
єдиного податку третьої групи,  які є платниками податку на додану вартість.

2. Департаменту  податкової,  митної  політики та методології 
бухгалтерського обліку (Чмерук  М.О.)  забезпечити  подання  цього 
наказу   у   встановленому   порядку  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України. 

3. Управлінню комунікацій  (Прес-служба)  (Косарчук  В.П.)  у 
десятиденний  строк  з  дня  державної  реєстрації  цього наказу в 
Міністерстві юстиції  України  забезпечити  його  оприлюднення  на 
офіційному   веб-сайті  Міністерства  фінансів  України  в  мережі 
Інтернет. 

4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного 
опублікування, але не раніше 01.01.2012. 

5. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І. Міністр Ф.Ярошенко 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів 
України 
15.12.2011  N 1637 


                                                                                                                    КНИГА 
              обліку доходів (для платників єдиного 
                                      податку першої і другої груп та платників  
    єдиного податку третьої групи, 
які не є платниками податку 
на додану вартість) 

	
----------------------------------------------------------------------------------------
|Дата|        Дохід від провадження діяльності*        |  Дохід, що  |
|  |----------------------------------------------------------------|оподатковується |
|  | вартість проданих товарів, | вартість |   сума   |всього,|за ставкою 15%**|
|  |  виконаних робіт, наданих |безоплатно|заборгованості,|грн.  |----------------|
|  |      послуг      |отриманих | за якою минув |(гр.4 +| вид  | сума, |
|  |-----------------------------| товарів |строк позовної |гр.5 + | доходу | грн. |
|  |сума,|  сума  |скоригована| (робіт, |давності, грн. |гр.6) |    |    |
|  |грн. |повернутих |  сума  | послуг), |        |    |    |    |
|  |   | коштів за | доходу, |  грн.  |        |    |    |    |
|  |   |  товар  |  грн.  |     |        |    |    |    |
|  |   | (роботи, | (гр.2 - |     |        |    |    |    |
|  |   | послуги) |  гр.3)  |     |        |    |    |    |
|  |   | та/або  |      |     |        |    |    |    |
|  |   |передплати,|      |     |        |    |    |    |
|  |   |  грн.  |      |     |        |    |    |    |
|----+-----+-----------+-----------+----------+---------------+-------+--------+-------|
| 1 | 2 |   3   |   4   |  5   |    6    |  7  |  8  |  9  |
---------------------------------------------------------------------------------------- 

_______________ 
    * Відповідно  до  пункту  293.2  та  підпункту 2 пункту 293.3 
статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу  України  (крім 
доходу, що оподатковується за ставкою 15%).
     ** Відповідно до підпунктів 2-4 пункту 293.4 статті 293 глави 
1 розділу XIV Податкового кодексу України. 
 Директор Департаменту   податкової, митної політики
 та методології бухгалтерського
обліку                                                 М.О.Чмерук 

          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                       
  Наказ
Міністерства фінансів 
  України 
15.12.2011  N 1637 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      27 грудня 2011 р. 
                                      за N 1534/20272 
 
                                      ПОРЯДОК 

                  ведення книги обліку доходів
                                   платників єдиного податку першої і другої груп 
                                   та платників єдиного податку третьої групи, 
                                   які не є платниками податку 
                                    на додану вартість 

 1. Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту  296.1  статті  296 
глави 1  розділу  XIV  Податкового  кодексу  України
(далі - Кодекс) фізичні особи -  підприємці,  що  обрали  спрощену 
систему  оподаткування  та  є  платниками єдиного податку першої і 
другої груп,  а також платники єдиного податку третьої групи,  які 
не  є  платниками  податку  на  додану  вартість  (далі  - платник 
податку),  ведуть книгу обліку доходів  (далі  -  Книга),  у  якій
щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи. 

 2. Прошнурована    та    пронумерована    Книга    безоплатно 
реєструється в органі  державної  податкової  служби  за  основним
місцем обліку платників податку. 

3. Записи  у  Книзі  виконуються  розбірливо чорнилом темного
кольору або пастою кулькових ручок.  У  разі  внесення  виправлень
новий запис засвідчується підписом платника податку. 

4. У  Книзі  відображається фактично отримана сума доходу від 
провадження діяльності із сумарним підсумком за  місяць,  квартал,
рік.   У   разі   необхідності  реєстрації  нової  Книги  протягом
податкового  (звітного)  періоду  записи   в   ній   продовжуються
наростаючим  підсумком,  а  попередня Книга залишається у платника
податку. 

5. Записи у Книзі виконуються  за  підсумками  робочого  дня,
протягом  якого  отримано  дохід,  зокрема  кошти,  що надійшли на
поточний рахунок платника податку та/або отримано  готівкою,  сума
заборгованості,  за  якою минув строк позовної давності,  фактично 
безоплатно отримано товари (роботи, послуги).

6. Платник податку  заносить  до  Книги  відомості  в  такому
порядку:

6.1. У графі 1 зазначається дата запису.
 
6.2. У   графах  2-7  відображається  дохід  від  провадження
господарської  діяльності,   що   оподатковується   за   ставками,
встановленими  відповідно  до  пункту  293.2 та підпункту 2 пункту
293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу:

6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані
товари, виконані роботи, надані послуги.

6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані
товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.

6.2.3. У  графі  4  зазначається  скоригована  сума доходу за 
продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих
коштів за продані товари,  виконані роботи,  надані послуги та/або
передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3.

 6.2.4. У  графі  5  вказується  вартість безоплатно отриманих
товарів (робіт, послуг).

6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості,  за якою
минув строк позовної давності.

6.2.6. У  графі 7 відображається загальна сума доходу як сума
граф 4, 5 і 6.

6.3. У графах 8 і 9 відображаються  відповідно  вид  та  сума
доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 
2-4 пункту  293.4  статті  293  глави  1   розділу   XIV   Кодексу.

7. Дані   Книги   використовуються   платником   податку  для
заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

 8. Книга зберігається у платника  податку  протягом  3  років 
після виконання останнього запису. 
 Директор Департаменту 
податкової, митної політики 
та методології бухгалтерського
обліку                                                  М.О.Чмерук 
  Вход в систему
Без регистрации:

ТРАНСПОРТ
Добавить транспорт
ГРУЗ
Добавить груз
Реклама
На главную
Расчет доставки груза

Новым пользователям:

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Для чего нужна регистрация
Стоимость услуг
Сервисы сайта

Зарегистрированным
пользователям:


Логин:
Пароль:
Запомнить вход
Забыли пароль
  Реклама от ukr.net
  Расстояния
Расчет расстояний по Украине
Из:
В:
Через:
 
 
 
Транспорт | Грузы | Объявления | Черный/белый список | Контакты | Новости | Наши баннеры | Перевозки по Украине | Карта сайта
  Наши партнеры
 
Copyright 2003-2019 www.poputka.com.ua