Грузоперевозки. Бесплатная информационно-транспортная система
На главную страницу.
 Транспорт  Грузы  Объявления  Черный/белый список  Полезное  Форум  Контакты
 Закон України щодо посилення відповідальності посадових осіб
 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб державних органів" 
 

12.08.2010                                                                                                                                                 ПРОЕКТ

Вноситься   Кабінетом Міністрів України

Ю.М. Азаров
    ”                       20 1 0 р.  

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 щодо посилення відповідальності посадових осіб
державних органів

___________________________________________

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

  1) частину першу статті 24 доповнити пунктом   8):

   « 8) звільнення посадових осіб ».

  2) доповнити статтею 32-1 такого змісту:

  «Стаття 32-1. Звільнення посадових осіб .

Дострокове припинення повноважень і наступне звільнення за рішенням суду особи, яка вчинила визначене цим Кодексом адміністративне правопорушення.

Порядок застосування звільнення встановлюється іншими законами.».

  3) у статті 1663:

  в абзаці другому слова «до п‘ятнадцяти» замінити словом   «п’ятидесяти»;

  4) статтю 16610   викласти у новій редакції:

«Стаття 16610. Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення посадовою особою дозвільного органу суб'єкта господарювання про прийняття рішення про відмову у видачі документів дозвільного характеру   у строк, встановлений законом, що призвело до набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за принципом мовчазної згоди,

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі   п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру, у строк, встановлений законом, що призвело до набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за принципом мовчазної згоди,

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі   п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Безпідставна відмова дозвільним органом у видачі документа дозвільного характеру суб'єкту господарювання,

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі   п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Н еповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним адміністратором суб'єкта господарювання про отримання від місцевого дозвільного органу відповідного документа дозвільного характеру (письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) у строк, встановлений законом, що призвело до набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за принципом мовчазної згоди,

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Бездіяльність міського голови, голів районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації щодо організаційного та матеріально-технічної забезпечення функціонування дозвільних центрів, призначення на посаду державного адміністратора), –

  тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

  Видача посадовою особою місцевого дозвільного органу документа дозвільного характеру поза межами дозвільного центру, –

  тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Видача посадовою особою дозвільного органу документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом, –

  тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Дії, передбачені частинами   першою – сьомою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –

тягнуть за собою відповідальність у вигляді звільнення такої особи із займаної посади у порядку встановленому законом.

  5) у статті   16612:

   абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

«тягне за собою накладання штрафу на посадову особу органу ліцензування   у розмірі до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  доповнити статтю частинами другою та третьою такого змісту:

«Видача органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про її видачу, –

  тягне за собою накладання штрафу на керівника органу ліцензування або його заступника у розмірі до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Дії, передбачені частинами   першою - другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –

тягнуть за собою відповідальність у вигляді звільнення такої особи із займаної посади у порядку встановленому законом.

  6) доповнити статтею 16614 такого змісту:

  «Стаття 16614. Порушення законодавства про державну регуляторну політику.
ВАМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕЗТИ ГРУЗ?
грузоперевозки по Украине укртранспорт  перевозка грузов по Украине автоперевозки грузовладельцы
 
СВОБОДНЫЙ ТРАНСПОРТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ
доски объявлений транспорт свободный груз попутка международные перевозки автоперевозки украинские перевозчики 
(доступно после регистрации)
Прием заявок по тел. 0-57-757-83-60

  Прийняття регуляторних актів з порушенням порядку, передбаченого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», –

  тягне за собою накладення штрафу на керівників регуляторних органів, а також посадових осіб регуляторних органів, якщо відповідно до законодавства ці особи мають повноваження одноособово приймати регуляторні акти, у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Порушення порядку проведення відстеження результативності, передбаченого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», –

  тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Дії, передбачені частинами першою - другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –

тягнуть за собою відповідальність у вигляді звільнення такої особи із займаної посади у порядку встановленому законом.

  7) доповнити статтею 18833 такого змісту:

«Стаття 18833. Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Неподання, несвоєчасне подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також направлення на виконання листів, телеграм, що встановлюють правові норми, –

тягнуть за собою накладання штрафу на керівників органів, нормативно-правові акти яких, відповідно до закону, підлягають державній реєстрації, від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян».

  8) статтю 221 після цифр «1667 – 16612» та «18832» доповнити відповідно цифрами «16614», «18833»;

  9) у пункті 1 частини першої   статті 255:

абзац сорок дев’ятий після цифр «16610 – 16612» доповнити цифрами «16614 ».

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«органів юстиції (18833)».

2. У Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79):

статтю 41 викласти в такій редакції:

«Стаття 41. Відповідальність за порушення порядку регуляторної діяльності

Керівники регуляторних органів, а також посадові особи регуляторних органів, якщо відповідно до законодавства ці особи мають повноваження одноособово приймати регуляторні акти, зобов'язані забезпечити дотримання порядку здійснення регуляторної діяльності, встановленого цим Законом, та несуть адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про регуляторну політику у порядку, встановленому законом.

  3. Частину першу статті 10 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,                    N 48, ст. 483) викласти у такій редакції:

  «1. Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, якщо відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, міські голови, голови районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, що забезпечують організаційне та матеріально-технічне забезпечення дозвільних центрів та державного адміністратора, а також державні адміністратори несуть адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом.

  4. У статті 30 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993, №   52, ст.   490):

1) доповнити частину першу пунктом 8 такого змісту:

«8) Набрання законної сили постановою судді у справі про адміністративне правопорушення про застосування стягнення, передбаченого   частиною восьмою статті 16610, частиною третьою статті 16612, частиною третьою статті 16614 Кодексу України про адміністративні правопорушення»;

2) доповнити частиною четвертою такого змісту:

«У випадку, передбаченому пунктом 8 частини першої цієї статті державна служба припиняється з дати набрання законної сили відповідною постановою судді крім випадків, передбачених законами».

  5. У статті 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001, №   33, ст. 175):

  1) доповнити частину першу абзацом такого змісту:

«Набрання законної сили постановою судді у справі про адміністративне правопорушення про застосування стягнення, передбаченого частиною восьмою статті 16610, частиною третьою статті 16614 Кодексу України про адміністративні правопорушення»;

2) доповнити частиною четвертою такого змісту:

«У випадку, передбаченому абзацом сьомим частини першої цієї статті   служба в органах місцевого самоврядування припиняється з дати набрання законної сили відповідною постановою судді крім випадків, передбачених законами».

  6. Частину п`яту статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст. 170) після слова «незаконними» доповнити словами і цифрами «набрання законної сили постановою судді у справі про адміністративне правопорушення про застосування стягнення, передбаченого частиною восьмою статті 16610, частиною третьою статті 16614 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

  7. Частину другу статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999, №   20-21, ст. 190) доповнити пунктом 4:

«4) Набрання законної сили постановою судді у справі про адміністративне правопорушення про застосування стягнення, передбаченого частиною восьмою статті 16610, частиною третьою статті 16612, частиною третьою статті 16614 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

  8. Частину першу статті 41 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971, додаток до № 50, ст. 375) доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4) Набрання законної сили постановою судді у справі про адміністративне правопорушення про застосування стягнення, передбаченого частиною восьмою статті 16610, частиною третьою статті 16612, частиною третьою статті 16614 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

  ІІ.   Прикінцеві положення

  1.       Цей Закон набирає чинності через три місяця з дня його опублікування ,

  2. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування   протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

              Голова                                         Верховної   Ради України

 

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб державних органів»

                                              1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Актуальність даного проекту акту обумовлена необхідністю посилення відповідальності посадових осіб державних органів за невиконання законодавства, яке регулює сферу підприємницької діяльності, шляхом встановлення стягнень.

Зокрема, треба посилити відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру і провадження господарської діяльності (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди) ,оскільки існуючий на даний час перелік адміністративних правопорушень у даних сферах, встановлений статтями 164 та 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), є   невеликим і не враховує у повній мірі можливі зловживання з боку суб’єктів господарювання та дозвільних органів (їх посадових осіб) щодо порядку провадження господарської діяльності та видачі документів дозвільного характеру.

Таким чином, існуючий на даний час перелік адміністративних правопорушень у сферах провадження господарської діяльності та видачі документів дозвільного характеру, а також перелік санкцій за їх вчинення, не виконує тієї виховної функції, яка закладена в основу адміністративної відповідальності, а також функції попередження нових правопорушень.
Крім того, існує необхідність посилення відповідальності за порушення підготовки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу, проведення відстеження результативності та регулярного перегляду регуляторних актів та прийняття регуляторних актів не у відповідності до порядку, передбаченому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», адже існуючий на даний час перелік адміністративних правопорушень не містить свого відображення в нормах Кодексу про адміністративні правопорушення.
Тобто, існуючий на даний час перелік адміністративних правопорушень у сферах порушення законодавства про державну регуляторну політику, а також перелік санкцій за їх вчинення, не виконує тієї виховної функції, яка закладена в основу адміністративної відповідальності, а також функції попередження нових правопорушень.
Таким чином, повною мірою не реалізуються визначені статтею 1 КУпАП завдання Кодексу, що полягають в охороні прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого порядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством. Відповідно до статті 23 КУпАП стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
Законопроект спрямовано на вдосконалення процедури застосування норм адміністративного права за порушення законодавства у дозвільній сфері та державній регуляторній політики посадовими особами дозвільних та регуляторних органів.
ВЫ ПЕРЕВОЗЧИК И ВАМ НУЖЕН ГРУЗ?  
перевозчики транспортные фирмы услуги диспетчера транспортные копании попутная перевозка грузов
  транспортные сайты транспортный портал украинский транспортный сайт система поиска
  Прием заявок по тел. 0-57-757-83-60

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта спрямовано на встановлення стягнень за порушення законодавства у сфері підприємницької діяльності, зокрема, законодавства про державну регуляторну політику та порядку видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами (їх посадовими особами).

Головне завдання проекту акту – шляхом збільшення переліку адміністративних правопорушень у зазначених сферах, за які проектом акту передбачається встановити адміністративну відповідальність, посилити вплив держави на осіб, що вчиняють ці правопорушення, що, у свою чергу, призведе до зменшення кількості адміністративних правопорушень у зазначених сферах. 

3. Правові аспекти
2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта спрямовано на встановлення стягнень за порушення законодавства у сфері підприємницької діяльності, зокрема, законодавства про державну регуляторну політику та порядку видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами (їх посадовими особами).

Головне завдання проекту акту – шляхом збільшення переліку адміністративних правопорушень у зазначених сферах, за які проектом акту передбачається встановити адміністративну відповідальність, посилити вплив держави на осіб, що вчиняють ці правопорушення, що, у свою чергу, призведе до зменшення кількості адміністративних правопорушень у зазначених сферах. 

3. Правові аспекти

Згідно із § 82 глави 2 розділу 7 Регламенту Кабінету Міністрів України законопроекти, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради, готуються Мін’юстом, іншими центральними органами виконавчої влади, а також Національним банком (відповідно до пункту 6 § 163) з дотриманням вимог, передбачених Регламентом Верховної Ради, главами 2 - 5 розділу 5 цього Регламенту, і з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, відповідно до пункту 1 Положення про Держкомпідприємництво, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.07 № 667, є центральним органом виконавчої влади.
Реалізація акта передбачає внесення змін до чинних актів. 

                                                                  
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.
                                                                  
                                                                 
5. Позиція заінтересованих органів

Проект погоджено без зауважень із Головним управлінням державної служби України.

Міністерство фінансів України листом надіслало зауваження, який відповідно до пункту 3 § 48 глави 3 розділу 5 Регламенту Кабінету Міністрів України вважається погодженням із зауваженнями. Міністерство економіки України та Міністерство юстиції України погодили законопроект із зауваженнями. Ступінь врахування висловлених заінтересованими органами зауважень відображено у протоколі узгодження позицій.  

                                                             
6. Регіональний аспект 

            Законопроект не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. 

                                                              
7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 

                                                           
8. Громадське обговорення

Законопроект було оприлюднено у встановленому законом порядку.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект не має ознак регуляторного акту, як такий, що не спрямований на регулювання господарських відносин та/або адміністративних відносин між суб‘єктами господарювання та органами державної влади. Його прийняття не потребує реалізації процедур, передбачених цим Законом.

                                                       
9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери. 

                                                     
10. Прогноз результатів

Реалізація акта сприятиме зменшенню та припиненню адміністративних правопорушень, які допускаються посадовими особами   органів державної влади та місцевого самоврядування, сприятиме збільшенню кількості суб’єктів господарювання, які вирішать розпочати господарську діяльність за певним напрямком, та зменшенню кількості скарг на дії відповідних осіб щодо порушення вимог законодавства у сфері підприємницької діяльності.
 
 
Голова Держкомпідприємництва                                                  Михайло Бродський
 
  Вход в систему
Без регистрации:

ТРАНСПОРТ
Добавить транспорт
ГРУЗ
Добавить груз
Реклама
На главную
Расчет доставки груза

Новым пользователям:

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Для чего нужна регистрация
Стоимость услуг
Сервисы сайта

Зарегистрированным
пользователям:


Логин:
Пароль:
Запомнить вход
Забыли пароль
  Реклама от ukr.net
  Расстояния
Расчет расстояний по Украине
Из:
В:
Через:
 
 
 
Транспорт | Грузы | Объявления | Черный/белый список | Контакты | Новости | Наши баннеры | Перевозки по Украине | Карта сайта
  Наши партнеры
 
Copyright 2003-2018 www.poputka.com.ua