Грузоперевозки. Бесплатная информационно-транспортная система
На главную страницу.
 Транспорт  Грузы  Объявления  Черный/белый список  Полезное  Форум  Контакты
 Порядок лицензирования транспортных средств. Внутренние перевозки. Изменены в 2009 году.

 Перелік документів
які подаються фізичними особами для отримання ліцензії з надання полуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.

(підстава: Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 р.р. № 1548 “Про внесення змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви про видачі ліцензії для окремого виду господарської діяльності”)

 1. Заява встановленного зразку ( Додаток № 1).

 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (завірена нотаріально або органом, який видав оригінал документа).

 3. Відомості за підписом заявника – суб'єкта господарської діяльності про відповідність матеріально-техничної бази, необхідної для підтримання належного технічного стану транспортних засобів та проходження технічного огляду автомобілів, забеспечення проведення медичного огляду водіїв або копії договорів на проведення цих робіт у разі відсутності власної бази та спеціалістів.

 4. Список власних або орендованих транспортних засобів, які можуть бути допущені до надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів в мережах території України, за формою ( Додаток № 2).

 5. Засвідчені заявником – суб'єктом господарської діяльності копії документів водіїв, які працюють за наймом з фізичними особами, про наявність необхідної кваліфікації, своєчасність проходження медичного обстеження, а саме:

  5.1. копія посвідчення водія необхідної категорії;

  5.2. копія медичної довідки;

  5.3. копія довідки податкової адміністрації про трудові відносини або копія трудової угоди (укладена в установленому порядку) в разі використання найманих водіїв.

 6. Засвідчені заявником – суб'єктом господарської діяльності копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів і тимчасових реєстраційних талонів на орендні автомобілі, оформлені в ДАІ для фізичних осіб.

 7. Засвідчені в установленому порядку копії страхових документів, що підтверджують наявність у перевізників обов'язкових видів страхування, а саме копії страхових полісів (договорів), (завірені нотаріально або органом, який видав оригінал документа):

  7.1. цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

  7.2. водіїв від нещасних випадків.

 8. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує закінчення курсів водіями, допущених до перевезення небезпечних вантажів, у разі використання спеціалізованного рухомого складу.

Примітки:

 1. Документи подаються в папках-швидкозшивачах, складені згідно цього переліку.

 2. Суб'єкт підприємницької діяльності при поданні документів предоставляє особистий паспорт громадянина України, по якому звіряються паспортні дані, що містяться у заяві.

 3. При необхідності перевірки достовірності даних в наданних копіях документів посадові особи, що приймають документи вправі проводити звірку копій (в присутності заявника) з оригіналами документів, які повертаються заявнику.

 4. Заявник несе відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність даних викладених у заяві та доданих до неї документах.

Примірна структура та послідовність викладення змісту даних, що повинні бути зазначені у відомостях

Відомості
про відповідність матеріально-технічної бази необхідної для підтримання належного техничного стану транспортних засобів та проходження техничного огляду водіїв автомобілів, забеспечення проходження медичного огляду водіїв.

У відомостях суб'єкт підприємницької діяльності викладає наступні дані в такій послідовністі:

 1. Найменування юридичної особи (призвіще, ім'я та по батькові громадянина-підприємця).

 1. Місце знаходження виробничої бази суб'єкта підприємницької діяльності (в разі ії наявності).

 1. Кількість власних або орендованих транспортних засобів.

 1. Кількість найманих водіїв, які закріплені за транспортними засобами.

 1. Наявність стоянки транспортних засобів, що охороняється.

 1. Можливість щоденного проходження техничного огляду транспортних засобів.

   

 2. Наявність кваліфікованого персоналу для проходження технічного огляду транспортних засобів.

 1. Необхідні умови – виробничі споруди (цехи) та засоби для проведення техничного обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів.

 1. Наявність кваліфікованого персоналу відповідно до видів робіт з техничного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

 1. Можливість щозмінного проведення передрейсового медичного огляду водіїв.

            Суб'єкт підпрємницької діяльності в разі відсутності матеріально-технічної бази та спеціалістів зазначає це у відомостях та прикладає копії договорів про виконання робіт з проведення техничного огляду, підтримання належного техничного стану транспортних засобів та забеспечення провадження медичного огляду водіїв.

____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          
                                                                                                                                                         Додаток № 1

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Державний департамент автомобільного транспорту

ЗАЯВА


  Заявник ___________________________________________________________________________
                   найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця),

  ___________________________________________________________________________________
                   місцезнаходження юридичної особи (адреса проживання громадянина-підприємця),

  ___________________________________________________________________________________
                   паспортні данні (серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

  ___________________________________________________________________________________
                  (призвище, ім'я та по батькові керівника юридичноі особи, телефон, факс)


  організаційно-правова форма _____________________________________________________

  ідентифікаційний код (юридичної особи) _ ______________________________________ __      

  ідентифікаційний номер (фізичної особи) _____________________________________________

  банківські реквізити: _____________________________________________________   

  розрахунковий рахунок № ________________________________________________

  в   _____________________________________________________________________
                                         (назва банку)

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг   з ______________________________перевезень__________________________________________
       (внутрішніх або міжнародних)                          (пасажирів, вантажів пасажирів і вантажів)

автомобільним транспортом загального користурання (крім надання послуг з перевезення пассажирів та їх багажу на таксі) та _________ ліцензійних карток до неї.
                                     (кількість)

Терміном дії ліцензії – п'ять років.

Одночасно просить видати копію ліцензії для _______________ __________________________     
                                                                                   (назва філії, інших відокремлених підрозділів,

___________________________________________________________________________________ 
            які будуть провадити господарську діяльность на підставі отриманої ліцензії)


        З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пассажирів та їх багажу на таксі) ознайомлений один екземпляр зазначених умов отримав і обов'язуюсь їх виконувати.

Документи згідно затвердженого переліку додаються.

Заява подана “ ____”_________________ 20 ___р

________________________________________________
(підпис заявника) (призвище, ім'я та по батькові)

 

____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                      Додаток № 2

СПИСОК АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

____________________________________________________________________

назва підприємства (або прізвище, ім'я та по батькові підприємця)

№ п/п

Тип

Марка автомобіля

Модель

Державний номер

Повна маса (пасажиро-місткість)

Рік випус-ку

Номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ або тимчасового талону

Примітки

1

2

3

4

5

6

Дата “ _____“_____________________ 20____ р.

Керівник (підприємець) ____________________ /_________________/
                                                            (підпис, печатка)

М.П.

 

грузоперевозки харьков, грузоперевозки киев, грузоперевозки львов, грузоперевозки ужгород, грузоперевозки одесса, грузоперевозки донецк, сайт грузоперевозок, харьков форум грузоперевозки, информационный сайт харькова грузоперевозки, лицензирование грузоперевозок украина

  Вход в систему
Без регистрации:

ТРАНСПОРТ
Добавить транспорт
ГРУЗ
Добавить груз
Реклама
На главную
Расчет доставки груза

Новым пользователям:

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Для чего нужна регистрация
Стоимость услуг
Сервисы сайта

Зарегистрированным
пользователям:


Логин:
Пароль:
Запомнить вход
Забыли пароль
  Реклама от ukr.net
  Расстояния
Расчет расстояний по Украине
Из:
В:
Через:
 
 
 
Транспорт | Грузы | Объявления | Черный/белый список | Контакты | Новости | Наши баннеры | Перевозки по Украине | Карта сайта
  Наши партнеры
 
Copyright 2003-2019 www.poputka.com.ua