Грузоперевозки. Бесплатная информационно-транспортная система
На главную страницу.
 Транспорт  Грузы  Объявления  Черный/белый список  Полезное  Форум  Контакты
 Проект Закона Украины Перевозка грузов
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Розділ V ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Глава 5.1. Загальні положення щодо перевезення вантажів
Стаття 5.1. Внутрішні перевезення вантажів та правила їх надання
1. До внутрішніх перевезень вантажів відносяться перевезення вантажів між пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні, та комплекс допоміжних операцій, пов'язаних з цими перевезеннями, а також технологічні перевезення вантажів, що здійснюються в межах одного виробничого об'єкта без виїзду на автомобільні дороги загального користування.
 2. До комплексу допоміжних операцій, пов'язаних із внутрішніми перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, належать:
1) завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів;
 2) перевантаження вантажів на інший вид транспорту чи транспортний засіб;
 3) сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу;
4) накопичення, формування або дроблення партій вантажу;
5) зберігання вантажу;
6) транспортно-експедиторські послуги.
 3. Обов’язкові правила перевезень вантажів автомобільним транспортом затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
4. Правила технологічних перевезень вантажів транспортними засобами затверджуються керівництвом виробничого об'єкта.
 
Стаття 5.2. Документи, на підставі яких виконуються вантажні перевезення
1. Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.
2. Документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:
1) для автомобільного перевізника – ліцензія (крім перевезень для власних потреб) та документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах;
2) для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційний документ на транспортний засіб, ліцензійна картка (крім перевезень для власних потреб), товарно-транспортна накладна, поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
3. У разі перевезення небезпечних вантажів крім документів, передбачених частиною другою цієї статті, обов'язковими документами для водія є свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів, свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації, узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу.
4. У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень обов'язковим документом також є дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами, або документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення вагових або габаритних обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків.
Стаття 5.3. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу при перевезенні вантажу
1. Водій транспортного засобу при перевезенні вантажу має право:
1) відмовитись від прийняття до перевезення вантажу, який не відповідає встановленим вимогам або вимогам щодо пломбування вантажу, якщо відтиск пломби нечіткий або пломбу пошкоджено;
 2) вимагати від вантажовідправника (уповноваженої ним особи) належного закріплення вантажу на транспортному засобі відповідно до встановлених законодавством вимог та очищення кузова від залишків вантажу.
2. Водій транспортного засобу зобов'язаний:
1) виконувати правила перевезень вантажів автомобільним транспортом;
2) мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те посадовим особам документи, передбачені законодавством, для здійснення зазначених перевезень;
3) перевіряти надійність пломбування, закріплення, накриття та ув'язування вантажу для його безпечного перевезення;
4) забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та своєчасну його доставку вантажовласнику (уповноваженій ним особі);
5) дотримуватись визначеного маршруту при перевезенні небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів;
6) дотримуватись визначеного режиму праці та відпочинку.
Стаття 5.4. Договір про перевезення вантажу
1. Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом укладається відповідно до цивільного законодавства між замовником та виконавцем у письмовій формі (договір, накладна, квитанція тощо).
2. Істотними умовами договору є:
1) найменування та місцезнаходження сторін;
2) найменування та кількість вантажу, його пакування;
3) умови та термін перевезення;
4) місце та час навантаження і розвантаження;
5) форма розрахунку та вартість перевезення;
6) інші умови, узгоджені сторонами.
 
Стаття 5.5. Основні права та обов'язки замовника за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом
1. Замовник за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом має право отримати компенсацію згідно з законодавством за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату або несвоєчасність доставки.
 2. Замовник за договором про перевезення вантажу зобов'язаний:
1) забезпечити своєчасне та повне оформлення документів на перевезення вантажу;
2) утримувати власні під'їзні шляхи до вантажних пунктів, вантажні майданчики, рампи тощо у стані, що відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки та безпеки руху;
3) здійснювати вантажні операції, закріплення, накриття, ув'язування та пломбування вантажу, зняття кріплень і покриттів та очищення транспортного засобу від залишків вантажу;
4) забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки при вантажних операціях.
Стаття 5.6. Основні права та обов'язки виконавця за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом
1. Автомобільний перевізник має право:
1) відмовитись від прийняття вантажу до перевезення, якщо замовником не підготовлено вантаж чи необхідні документи або внесено без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів цих документів;
2) відмовитись від перевезення вантажу, якщо замовник подає до перевезення вантаж, не обумовлений договором про перевезення, пакування вантажу не відповідає встановленим законодавством вимогам, ушкоджена тара або нечітким є відтиск пломби тощо; 3) одержувати відшкодування від замовника, якщо транспортний засіб був пошкоджений під час вантажних робіт або під час перевезення вантажу з вини замовника.
2. Автомобільний перевізник зобов'язаний:
1) при укладанні договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом передбачати для свого персоналу встановлені законодавством умови праці та відпочинку;
 2) забезпечити виконання умов договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом у межах, визначених договором та законодавством;
3) забезпечити обов’язкове страхування відповідно до чинного законодавства;
4) забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до моменту його передачі вантажовласнику (уповноваженій ним особі) в пункті призначення;
5) відшкодувати замовнику збитки за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату, а також збитки, завдані у разі несвоєчасної доставки вантажу.
Стаття 5.7. Безпечне кріплення вантажу на транспортних засобах
1. Для убезпечення людей і довкілля автотранспортне підприємство, підприємець забезпечує правильне розміщення та закріплення вантажу (виробів, твердих матеріалів, рідин і газів) відповідними засобами, забезпечує виконання такої роботи кваліфікованим персоналом.
2. Відповідно до міжнародних стандартів правила розміщення та кріплення вантажу на транспортних засобах, методику розрахунку елементів кріплення вантажу, порядок підвищення кваліфікації персоналу, який розміщує та закріплює вантажі, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
3. Документація з розміщення та закріплення на транспортних засобах вантажу, що не урегульовано законодавством, підлягає науково-технічній експертизі. Порядок проведення науково-технічної експертизи розміщення та закріплення вантажу на транспортних засобах затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, та визначає для цього провідну організацію (підприємство).
Стаття 5.8. Відповідальність автомобільного перевізника за незбереження вантажу
1. Автомобільний перевізник несе відповідальність за незбереження вантажу, тобто за його втрату, нестачу, пошкодження (псування), які сталися після прийняття ним вантажу до перевезення і до моменту видачі відповідно вантажоодержувачу чи уповноваженій особі, якщо не доведе, що незбереження вантажу сталося внаслідок обставин, яких автомобільний перевізник не міг уникнути і усунення яких від нього не залежало.
2. Збитки, спричинені при автомобільному перевезенні вантажу, відшкодовуються автомобільним перевізником у випадку:
 1) втрати чи нестачі вантажу – у розмірі вартості вантажу, який втрачено чи якого не вистачає;
2) пошкодження (псування) вантажу – в розмірі суми, на яку зменшилась його вартість, а при неможливості відновлення пошкодженого вантажу – в розмірі його вартості; 3) втрати вантажу, зданого до перевезення з оголошенням його цінності, – у розмірі оголошеної цінності вантажу.
3. Вартість вантажу визначається його ціною, зазначеною у рахунку продавця чи передбаченою договором, а при відсутності рахунку чи ціни в договорі – виходячи з ціни, яка при подібних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари. 4. Автомобільний перевізник поряд з відшкодуванням установленого збитку, спричиненого втратою, нестачею чи пошкодженням (псуванням) вантажу, повертає вантажовідправнику (вантажоодержувачу) провізну плату, отриману за автомобільне перевезення вантажу, який втрачено, пошкоджено (зіпсовано) чи якого не вистачає після перевезення, якщо ця плата не входить у вартість вантажу.
 
Глава 5.2. Вимоги до перевезення окремих видів вантажів
Стаття 5.9. Перевезення небезпечних вантажів
1. Небезпечні вантажі при їх пакуванні, вантаженні, наповненні, перевезенні та розвантаженні потребують додержання підвищеної обережності та виконання спеціальних вимог при їх перевезенні.
2. Вимоги до перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом визначаються положеннями Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів та іншими відповідними нормативно-правовими актами.
3. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом здійснюється тільки у разі, коли вантажі згідно з вимогами ДОПНВ і правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів допущені до перевезення та всі вимоги щодо здійснення перевезень таких вантажів виконані. (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ/ADR) від 30 вересня 1957 року; Директива 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення небезпечних вантажів)
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, веде реєстр атестованих навчальних центрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, та реєстр водіїв та уповноважених, які успішно пройшли спеціальне навчання (у розрізі областей).
Стаття 5.10. Перевезення швидкопсувних вантажів
1. Швидкопсувні вантажі перевозяться відповідно до правил перевезення швидкопсувних вантажів автомобільними транспортними засобами та положень Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ). Правила перевезень швидкопсувних вантажів автомобільними транспортними засобами затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
 2. Перевезення швидкопсувних вантажів здійснюється транспортними засобами спеціалізованого призначення в умовах, що забезпечують збереження їхньої якості, строку придатності та безпеки для здоров’я населення.
3. Умови перевезення швидкопсувних вантажів мають відповідати температурним умовам, вимогам щодо вологості, строкам та умовам зберігання, визначеним нормативно-технічною документацією на конкретний вид вантажу. (Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ) від 1 вересня 1970 року).
Стаття 5.11. Перевезення великогабаритних і великовагових вантажів
1. Великогабаритні та великовагові вантажі при вантаженні, перевезенні та розвантаженні потребують застосування спеціальних пристроїв і кріплення, а також відповідних умов на маршруті перевезення та спеціальних погоджень і дозволів.
2. Перевезення великогабаритних і великовагових вантажів здійснюється транспортними засобами, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують встановлені на території України параметри, за погодженим маршрутом та на підставі виданого перевізникові уповноваженим органом дозволу в установленому законодавством порядку. (Директива Європейської Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 року про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів при національних і міжнародних переміщеннях і максимально дозволеної ваги при міжнародних переміщеннях)

Читайте также:

Проект Закона Украины Об автомобильном транспорте

Проект Закона Украины Автомобильный перевозчик
  Вход в систему
Без регистрации:

ТРАНСПОРТ
Добавить транспорт
ГРУЗ
Добавить груз
Реклама
На главную
Расчет доставки груза

Новым пользователям:

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Для чего нужна регистрация
Стоимость услуг
Сервисы сайта

Зарегистрированным
пользователям:


Логин:
Пароль:
Запомнить вход
Забыли пароль
  Реклама от ukr.net
  Расстояния
Расчет расстояний по Украине
Из:
В:
Через:
 
 
 
Транспорт | Грузы | Объявления | Черный/белый список | Контакты | Новости | Наши баннеры | Перевозки по Украине | Карта сайта
  Наши партнеры
 
Copyright 2003-2019 www.poputka.com.ua