Текущее время: 21/03/2019, 09:25

ПРОЕКТ ЗАКОНА о проведении техосмотра и другое!

Ситуация на рынке автогрузоперевозок

ПРОЕКТ ЗАКОНА о проведении техосмотра и другое!

Сообщение Попутка » 07/11/2010, 21:02

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін і доповнень до деяких законів України
(щодо впорядкування проведення перевірок
технічного стану транспортних колісних засобів)»


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. До Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) внести зміни такого змісту:
1) статтю 14 доповнити частиною «вимагання посадовими особами органів державної влади внесення внесків в благодійні організації (фонди )- тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) у частині першій статті 121 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірку технічного стану»;
3) у частині другій статті 127-1 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану»;
4) у абзаці першому частини першої статті 128 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірку технічного стану»;
5) у частині першій та другій статті 260 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану»;
6) у статі 265-3 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану».

2. У Закон України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 4, ст. 20) внести зміни такого змісту:
1) статтю 5 доповнити частиною:
«Забороняється органам та підрозділам Міністерства внутрішніх справ України здійснювати госпрозрахункову діяльність, крім той, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
2) у статтю 10:
у пункті дванадцятому слова «проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів, приймати іспити на право керування транспортними засобами і видавати відповідні документи» виключити;
доповнити пунктом 32 наступного змісту:
«Єдиний державний реєстр колісних транспортних засобів створюється і ведеться Міністерством внутрішніх справ України, яке є його розпорядником та адміністратором. Бере участь при складані іспитів в навчальних закладах при підготовці, перепідготовці і підвищені кваліфікації водіїв транспортних засобів.»;
3) у абзаці другому пункту 21 статті 11 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану».

3. У Закон України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст.338) внести зміни такого змісту:
1) статтю 4 доповнити:
абзац 12 словами «акредитації» після слова «ліцензіями» і доповнити словами «станції діагностики, пункту технічного контролю» після слова «пасажирів»;
частиною такого змісту:
«Єдиний державний реєстр колісних транспортних засобів створюється з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про:
зареєстрованих на території України транспортних засобів;
видані індивідуальні номерні знаки;
дозволи на переобладнання транспортних засобів;
висновки про переобладнання транспортних засобів;
розшукуємих транспортних засобів (ініціатор розшуку);
розшукуємих транспортних засобів (ініціатор розшуку – країни СНД та Інтерпол);
викрадених, втрачених державних номерних знаків транспортних засобів;
викрадених втрачених реєстраційних документів;
акредитовані автошколи та видані свідоцтва про їх закінчення;
торгівельні організації та видані довідки-рахунки, номерні знаки для разових поїздок (транзит), акти приймання-передачі;
суб’єктів господарської діяльності (станції діагностики) та видані протоколи технічного стану транспортних засобів;
облік карток про дорожньо-транспортні пригоди;
видані посвідчення водія та прийняті іспити на право керування транспортними засобами;
адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
проведені технічні огляди транспортних засобів;
транспортні засоби, на яких правоохоронними органами накладено обмеження та які знаходяться на контролі та в розшуку;
особи в розшуку (надається ДІТ МВС України);
надходження інформації про сплату адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
зафіксовані та розпізнані державні номерні реєстраційні знаки за допомогою встановлених на стаціонарних постах Державтоінспекції відеосистем фіксації номерних знаків;
реєстр обміну даними з Міністерством юстиції України та іншими центральними органами влади за визначенням Кабінету Міністрів України про скоєні іноземцями адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Єдиний державний реєстр колісних транспортних засобів ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
Технічні та програмні засоби ведення Єдиного державного реєстру колісних транспортних засобів повинні забезпечувати:
автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру колісних транспортних засобів;
контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру колісних транспортних засобів;
виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Єдиного державного реєстру колісних транспортних засобів (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних, права доступу тощо);
зберігання відомостей;
захист даних від несанкціонованого доступу;
контроль за передачею даних до Єдиного державного реєстру колісних транспортних засобів;
До Єдиного державного реєстру колісних транспортних засобів не заносяться відомості, що становлять державну таємницю.
Єдиний державний реєстр колісних транспортних засобів створюється і ведеться Міністерством внутрішніх справ України, яке є його

розпорядником та адміністратором.
Єдиний державний реєстр колісних транспортних засобів є об'єктом права державної власності.
Доступ до Єдиного державного реєстру колісних транспортних засобів через телекомунікаційні засоби є вільним.».

2) у частині 2 статті 12 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірку технічного стану».

3) абзаці 9 статті 15:
виключити слово «акредитованих»;
після слова «закладів» доповнити словом «освіти».

4) у статті 15:
абзац 10 виключити;
у абзаці 12 «в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та в уповноваженому органі Міністерства аграрної політики України» замінити текстом «в навчальних закладах з підготовки, перепідготовки і підвищенню кваліфікації водіїв транспортних засобів. Діяльність навчальних закладів підлягає ліцензуванню.».

5) абзац 3 частини 1 статті 16 викласти у такій редакції:
«довіряти право користування приватним транспортним засобом іншій особі, яка має право на курування довіреністю за своїм підписом;
довіряти у встановленому порядку право розпорядження приватним транспортним засобом іншій особі;»;
у частини 2 статті 16:
слова «державний технічний огляд» замінити словами «перевірку технічного стану»;
у абзаці 7 слова «державний технічний огляд» замінити словами «перевірку технічного стану»;
абзац 10 викласти у відповідності до Податкового кодексу.

6) у статті 29:
у абзаці 1 слова «державний технічний огляд» замінити словами «перевірку технічного стану»;
абзац 5 доповнити словами «крім тимчасово ввезених, строк та порядок обліку тимчасово ввезених транспортних засобів визначається Міністерством внутрішніх справ України».

7) у абзаці 5 статті 30 Закону текст «здійснюється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання» замінити текстом «Міністерством внутрішніх справ України».

8) абзац 4 статті 34 Закону виключити слова «Державтоінспекції» та «Для автоматизованого обліку зареєстрованих транспортних засобів та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України».

9) у статті 35:
найменування статті «Державний технічний огляд транспортних засобів» замінити на «Перевірка технічного стану транспортних засобів»;
статтю викласти у редакції такого змісту:
«Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а також причепи (напівпричепи) до них підлягають обов'язковій перевірці технічного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів проводиться станцією діагностики.
Результатом проходження перевірки технічного стану транспортного засобу на станції діагностики є протокол проходження перевірки технічного стану транспортного засобу і висновок станцій діагностики. Процеси перевірки технічного стану повинні проводитися за записом відеокамер. Записи проходження перевірки технічного стану транспортного засобу повинні зберігатися не менш, ніж 2,5 року. Порядок проведення і збереження запису визначається Міністерством внутрішніх справ України та головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в автомобільного транспорту.
Якщо в результаті проходження перевірки технічного стану відсутні невиправленості, то станція діагностики видає протокол проходження перевірки технічного стану транспортного засобу і талон про проходження перевірки технічного транспортного засобу та в електронній формі повідомляють Міністерство внутрішніх справ України. Якщо перевірку технічного стану не пройдено – то станція діагностики видає протокол про проходження перевірки технічного стану транспортного засобу та свій висновок.
Передача даних до Єдиного державного реєстру колісних транспортних засобів здійснюється на безкоштовній основі. Порядок та форма передачі даних до державного реєстру колісних транспортних засобів, здійснюється в порядку визначеному Міністерством внутрішніх справ України.
Форму, порядок заповнення, обіг та збереження протоколів та висновків визначає Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства внутрішніх справ України та головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в автомобільного транспорту.
Базові платежі за діагностику, видачу талона про проходження перевірки технічного стану, протоколу проходження діагностики, висновку станції діагностики про стан транспортного засобу регулюється Кабінетом Міністрів України за методикою розрахунку вартості послуг з перевірки технічного стану колісних транспортних засобів, що розробляється головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в автомобільного транспорту, головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної, цінової політики та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової політики.
Технічний регламент проходження перевірки технічного стану визначає Кабінет Міністрів України за поданням головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в автомобільного транспорту та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності.
Забороняється експлуатація транспортних засобів, що не пройшли перевірку технічного стану.
Перевірка технічного стану транспортних засобів, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстровані в підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, здійснюється цими підрозділами, а перевірка технічного стану цих транспортних засобів під час проведення перевірки технічного стану - уповноваженими суб'єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України в порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України.
Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у цій сфері.
У разі непредставлення транспортного засобу на перевірку технічного стану протягом п'яти і більше років або встановлення факту його знаходження в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти його власника Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України чи уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України відповідно вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та зняття з державної (відомчої) реєстрації цього транспортного засобу.
Порядок проведення перевірки технічного стану транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, встановлюється цими уповноваженими органами.».

10) статтю 36 доповнити частиною такого змісту:
«Порядок атестації станцій діагностики встановлює Кабінет Міністрів України, за поданням за поданням Міністерства внутрішніх справ України, головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в автомобільного транспорту, та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності.
Базові платежі за діагностику, видачу талона про проходження перевірки технічного стану, протоколу та висновку станції діагностики про стан транспортного засобу, регулюється Кабінетом Міністрів України.
Станція діагностики несе адміністративну відповідальність за видачу талона про проходження перевірки технічного стану або висновку станції діагностики про стан технічного засобу. У разі порушення станція діагностики або пункт технічного контролю здійснюють відповідно діагностику або ремонту за власний рахунок.
Також при здійсненні неякісного ремонту, що встановлює станція діагностики, пункт технічного контролю повинно виправити недоліки за власний рахунок. При незгоді пункт технічного контролю з висновками станції діагностики за поданням пункт технічного контролю утворюється комісія з представників Міністерства внутрішніх справ України та головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в автомобільного транспорту. Порядок дії такої комісії встановлюється кабінетом Міністрів України за поданням Міністерством внутрішніх справ України та головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в автомобільного транспорту.».

11) у статті 37
у абзаці 1 слова «державного технічного огляду» замінити на слова «перевірки технічного»;
у абзаці 2 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану».

12) у статті 52-1:
у абзац 3 слова «приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видача відповідних документів; проведення державного технічного огляду транспортних засобів» замінити словами «та брати участь при складані іспитів в навчальних закладах з підготовки, перепідготовки і підвищенню кваліфікації водіїв транспортних засобів.»;
абзац 6 виключити;
у абзаці 10 слова «прийманням іспитів з перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка» замінити словами «та брати участь при складані іспитів в навчальних закладах з підготовки, перепідготовки і підвищенню кваліфікації водіїв транспортних засобів з знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»;
абзаци 11, 13 і 14 виключити;
у абзаці 16 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану»;
доповнити абзацом такого змісту:
штрафи, які накладає Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України за порушення проходження перевірки технічного стану транспортним засобом чи за порушення правил дорожнього руху сплачує власник транспортного засобу.

4. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 22, ст.105):

1) у статті 1:
доповнити частинами такого змісту:
«Технічний стан колісного транспортного засобу - відповідність колісних транспортних засобів складу його конструкції на дату реєстрації та сукупність фактичних експлуатаційних характеристик колісних транспортних засобів на дату перевірки.
Талон про проходження перевірки технічного стану транспортним засобом - документ установленого зразка для обліку перевірки технічного стану у транспортних засобів.
Станція діагностики - (бізнес) .
Пункт технічного контролю - (бізнес) .
Єдиний державний реєстр колісних транспортних засобів - (бізнес) .»;
у абзаці 57 слова «проходження технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану».

2) статтю 23 викласти у редакції такого змісту:
«Контроль технічного стану транспортних засобів включає: перевірку технічного стану транспортних засобів; перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками.
Перевірку технічного стану транспортних засобів під час перевірки технічного стану транспортних засобів здійснюють станція діагностики, в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України.
У період між перевірками технічного стану відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує перевізник.
Порядок проведення перевірки технічного стану у транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.
Перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками здійснюється в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.».

3) у абзаці 3 частини 3 статті 30 слова «технічний огляд» замінити словами «перевірку технічного стану».

4) абзац 13 статті 5 Закону викласти у відповідності до Податкового кодексу.

5. У Законі України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 11, ст.150) статтю 3 і 5 викласти у відповідності до Податкового кодексу.

6. У Законі України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 33, ст.439): статтю 7 Закону доповнити частиною такого змісту:
«Талон про проведення перевірки технічного стану транспортного засобу є підставою для укладання договору страхування у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.».

7. У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 36, ст.299) частину чотири статті 2 доповнити реченням такого змісту:
«Ліцензійні умови (порядок ліцензування) навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів затверджує Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки за погодженням Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань автомобільного транспорту та ліцензування.».

8. Прикінцеві положення

1. Цій Закон набирає чинності через дванадцять місяців з дня опублікування.

2. Чинне законодавство діє в частині, що не суперечить цьому закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк після набрання чинності цим Законом:
привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, та забезпечити визначення переліку необхідних технічних регламентів для проведення перевірки технічного стану транспортних засобів та їх прийняття,
визначити нові порядок надання і вартість платних послуг, що можуть надаватися органами і підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.Президент України В.Ф.Янукович
С уважением, Геннадий.
Аватар пользователя
Попутка
 
Сообщений: 192
Зарегистрирован: 30/09/2009, 09:06

 

Место для Вашей рекламы

 

Вернуться в АВТОПЕРЕВОЗКИ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron